top of page
This course can no longer be booked.

Ioga 么l geni - Postnatal Yoga

Cwrs 5 wythnos Ionawr/January 5 week course

  • Ended
  • 45 British pounds
  • Neuadd Goffa Bethel

Service Description

Mae ein sesiynau ioga postnatal sydd wedi'u crefftio'n ofalus yn taro'r cydbwysedd perffaith rhwng symudiad ysgafn ac ymlacio lleddfol. Mae pob dosbarth wedi'i deilwra ar gyfer y corff a'r meddwl yn y cyfnod 么l geni gyda ffocws ar iachau. Tra hefyd yn canolbwyntio ar symudedd a chryfhau mewn ffordd caredig. Symudiad diogel ac addfwyn i ti mama i dy gefnogi ar dy siwrne postpartum. Rhoi ffocws ar ddarparu eiliadau gwerthfawr i chi arafu, bod yn gwbl bresennol, a chysylltu 芒'ch corff ac gyda mamau eraill wrth gwrs. Yn y gofod diogel a chroesawgar hwn, fe gewch gysur, cefnogaeth, a gwir ymdeimlad o gymuned. Dyma rai o'r buddion y gallwch eu disgwyl o'n dosbarthiadau ioga beichiogrwydd: 馃尭 Symud ac Ymlacio 馃尭 Ymarferion anadlu buddiol 馃尭 Amser i Arafu 馃尭 Cysylltu 芒 mamau eraill 馃尭 Lleddfu Straen ac Ymlacio 馃尭 Iachau'r corff Wedi ei leoli mewn stiwdio cynnes a chlyd yn y Neuadd Goffa ym Methel tu allan i Gaernarfon. Croeso cynnes i'r rhai bach ddod gyda chi. Ardal chwarae ar gael tra da chi'n cael cyfle am hunan ofal. Yn cynnwys matiau ioga a chlustogau i sicrhau eich bod yn gyffyrddus. Cyfle i gymdeithasu dros ddiod cynnes mewn caffi lleol ar聽么l y sesiwn. Gr诺p cefnogaeth whatsapp. Addas o 12 wythnos ymlaen ar 么l geni Each class is tailored to the postpartum period, with a focus on healing both body and mind and being kind to ourselves. Gently regaining strength and mobility. Providing you with precious moments to slow down, be fully present, and connect with both your postnatal body and of course other mamas. In this safe and welcoming space, you'll find solace, support, and a genuine sense of community. Here are some of the key benefits you can expect from our pregnancy yoga classes: 馃尭 Movement and Relaxation 馃尭 Breathwork / Breathing techniques 馃尭 Time to Slow Down 馃尭 Connect with Other Mamas 馃尭 Stress Relief and Relaxation 馃尭 Mind and Body healing Located in a warm and cosy studio in Bethel, just outside Caernarfon. Little ones welcome. Play area available. Includes yoga mats and cushions to make sure you are comfortable. A chance to socialise and connect with other mums over a cuppa in a local cafe after the session. Whatsapp support group. Suitable from 12 weeks postpartum


Contact Details

iogisbach@gmail.com

Caernarfon, UK


bottom of page