top of page
This course can no longer be booked.

Ioga ôl geni - Postnatal Yoga

Cwrs 5 wythnos Ionawr/January 5 week course

  • Ended
  • 45 British pounds
  • Neuadd Goffa Bethel

Service Description

Mae ein sesiynau ioga postnatal sydd wedi'u crefftio'n ofalus yn taro'r cydbwysedd perffaith rhwng symudiad ysgafn ac ymlacio lleddfol. Mae pob dosbarth wedi'i deilwra ar gyfer y corff a'r meddwl yn y cyfnod ôl geni gyda ffocws ar iachau. Tra hefyd yn canolbwyntio ar symudedd a chryfhau mewn ffordd caredig. Symudiad diogel ac addfwyn i ti mama i dy gefnogi ar dy siwrne postpartum. Yr hyn sy'n gosod ein gwasanaeth ioga beichiogrwydd ar wahân yw ein ffocws ar ddarparu eiliadau gwerthfawr i chi arafu, bod yn gwbl bresennol, a chysylltu â'ch corff ac gyda mamau eraill wrth gwrs. Yn y gofod diogel a chroesawgar hwn, fe gewch gysur, cefnogaeth, a gwir ymdeimlad o gymuned. Dyma rai o'r buddion y gallwch eu disgwyl o'n dosbarthiadau ioga beichiogrwydd: 🌸 Symud ac Ymlacio 🌸 Ymarferion anadlu buddiol 🌸 Amser i Arafu 🌸 Cysylltu â mamau eraill 🌸 Lleddfu Straen ac Ymlacio 🌸 Iachau'r corff Wedi ei leoli mewn stiwdio cynnes a chlyd yn y Neuadd Goffa ym Methel tu allan i Gaernarfon. Croeso cynnes i'r rhai bach ddod gyda chi. Ardal chwarae ar gael tra da chi'n cael cyfle am hunan ofal. Yn cynnwys matiau ioga a chlustogau i sicrhau eich bod yn gyffyrddus. Cyfle i gymdeithasu dros ddiod cynnes mewn caffi lleol ar ôl y sesiwn. Grŵp cefnogaeth whatsapp. Addas o 12 wythnos ymlaen ar ôl geni Each class is tailored to the postpartum period, with a focus on healing both body and mind and being kind to ourselves. Gently regaining strength and mobility. What sets our postnatal yoga sessions apart is our unwavering focus on providing you with precious moments to slow down, be fully present, and connect with both your postnatal body and of course other mamas. In this safe and welcoming space, you'll find solace, support, and a genuine sense of community. Here are some of the key benefits you can expect from our pregnancy yoga classes: 🌸 Movement and Relaxation 🌸 Breathwork / Breathing techniques 🌸 Time to Slow Down 🌸 Connect with Other Mamas 🌸 Stress Relief and Relaxation 🌸 Mind and Body healing Located in a warm and cosy studio in Bethel, just outside Caernarfon. Little ones welcome. Play area available. Includes yoga mats and cushions to make sure you are comfortable. A chance to socialise and connect with other mums over a cuppa in a local cafe after the session. Whatsapp support group. Suitable from 12 weeks postpartum


Cancellation Policy

Bookings are non-refundable


Contact Details

iogisbach@gmail.com

Caernarfon, UK


bottom of page