top of page

Ioga Babi - Baby Yoga (Braf)June - July

Cyfres 5 wythnos - 5 week series Mehefin - Gorffennaf June - July

  • Starts 19 Jun
  • 42 British pounds
  • Dinas Dinlle

Available spots


Service Description

Ioga ar gyfer babi a rhiant/gwarchodwr Yoga for baby and parent/caregiver Addas o 12 wythnos oed Cefnogi camau datblygiad eich babi Rhyngweithiad hwyl a chwareus Ioga postnatal ysgafn Ymlacio ac ymestyn Hunan ofal Amser i chi fondio ac ymlacio gyda'ch gilydd Cyfle i gyfarfod a chymdeithasu gyda rhieni eraill Pecyn trîts a thystysgrif Cyfleoedd lluniau o mama a babi (opsiynol wrth gwrs) Mae pob cyfres yn wahanol felly mae 'na groeso i chi ymuno eto. Os mae'r gyfres yn llawn, danfonwch neges a gallaf eich ychwanegu at y rhestr aros. BRAF, Dinas Dinlle, tu allan i Gaernarfon *Dim sesiwn ar y 26ain o Fehefin* __ Suitable from 12+ weeks Supports your little ones developmental milestones Fun and playful interactions Gentle postnatal yoga Stretch and relax A deeper level of self-care Time for you to bond and relax together An opportunity to meet and socialise with other parents Treats pack and certificate Opportunities for photos of mama and baby (optional of course) Every series is different, you're welcome to join for more than one series. If the series is full, get in touch and I can add you to the wait list. BRAF, Dinas Dinlle, outside Caernarfon *No session on the 26th of June*


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

Bookings are non-refundable


Contact Details

  • BRAF, Dinas Dinlle, Caernarfon, UK

    07478692292

    iogisbach@gmail.com


bottom of page