top of page

Ioga Babi - Baby Yoga (March - April)

Cyfres 5 wythnos - 5 week series Mawrth - Ebrill March - April

  • Starts 27 Mar
  • 42 British pounds
  • Dinas Dinlle

Available spots


Service Description

Addas o 12 wythnos oed Cefnogi camau datblygiad eich babi Rhyngweithiad hwyl a chwareus Ioga postnatal ysgafn Ymlacio ac ymestyn Hunan ofal Amser i chi fondio ac ymlacio gyda'ch gilydd Cyfle i gyfarfod a chymdeithasu gyda rhieni eraill Pecyn trîts a thystysgrif Cyfleoedd lluniau o mama a babi (opsiynol wrth gwrs) Yn cynnwys sesiwn arbennig themau Gwanwyn/Pasg BRAF, Dinas Dinlle, tu allan i Gaernarfon __ Suitable from 12+ weeks Supports your little ones developmental milestones Fun and playful interactions Gentle postnatal yoga Stretch and relax A deeper level of self-care Time for you to bond and relax together An opportunity to meet and socialise with other parents Treats pack and certificate Opportunities for photos of mama and baby (optional of course) Includes a special themed Spring/Easter session BRAF, Dinas Dinlle, outside Caernarfon Ioga Babi Mawrth/Ebrill - March/April Baby Yoga


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

Bookings are non-refundable


Contact Details

  • BRAF, Dinas Dinlle, Caernarfon, UK

    07478692292

    iogisbach@gmail.com


bottom of page