top of page
This service is fully booked.

Ioga Beichiogrwydd - Pregnancy Yoga

Cwrs 5 wythnos Ionawr/January 5 week course

  • Ended
  • 45 British pounds
  • Dinas Dinlle

Service Description

Mae ein sesiynau ioga beichiogrwydd sydd wedi'u crefftio'n ofalus yn taro'r cydbwysedd perffaith rhwng symudiad ysgafn ac ymlacio lleddfol. Mae pob dosbarth wedi'i deilwra i ddarparu ar gyfer eich corff sy'n newid, gan sicrhau y gallwch chi fwynhau buddion ioga tra'n anrhydeddu'r wyrth anhygoel sy'n tyfu ynoch chi. Yr hyn sy'n gosod ein gwasanaeth ioga beichiogrwydd ar wahân yw ein ffocws ar ddarparu eiliadau gwerthfawr i chi arafu, bod yn gwbl bresennol, a chysylltu â'ch corff ac gyda mamau eraill wrth gwrs. Yn y gofod diogel a chroesawgar hwn, fe gewch gysur, cefnogaeth, a gwir ymdeimlad o gymuned. Dyma rai o'r buddion y gallwch eu disgwyl o'n dosbarthiadau ioga beichiogrwydd: 🌸 Symud ac Ymlacio 🌸 Amser i Arafu 🌸 Cysylltu â mamau eraill 🌸 Lleddfu Straen ac Ymlacio 🌸 Paratoi ar gyfer Esgor a Geni Wedi ei leoli mewn stiwdio cynnes a chlyd yn BRAF, Dinas Dinlle tu allan i Gaernarfon Yn cynnwys matiau ioga a chlustogau i sicrhau eich bod yn gyffyrddus. Cyfle i gymdeithasu dros ddiod cynnes yn y caffi ar ôl y sesiwn. Grŵp cefnogaeth whatsapp. Addas o'r ail trimester Our carefully crafted pregnancy yoga sessions strike the perfect balance between gentle movement and soothing relaxation. Each class is tailored to accommodate your changing body, ensuring that you can enjoy the benefits of yoga while honoring the incredible miracle growing within you. What sets our pregnancy yoga service apart is our unwavering focus on providing you with precious moments to slow down, be fully present, and connect with both your body and of course other mamas. In this safe and welcoming space, you'll find solace, support, and a genuine sense of community. Here are some of the key benefits you can expect from our pregnancy yoga classes: 🌸 Movement and Relaxation 🌸 Time to Slow Down 🌸 Connect with Other Mamas 🌸 Stress Relief and Relaxation 🌸 Preparation for Labour and Birth Located in a warm and cosy studio at BRAF, Dinas Dinlle, just outside Caernarfon. Includes yoga mats and cushions to make sure you are comfortable. A chance to socialise and connect with other mums over a cuppa in the cafe aftet the session. Whatsapp support group. Suitable from the second trimester.


Cancellation Policy

Bookings are non-refundable


Contact Details

  • BRAF, Dinas Dinlle, Caernarfon, UK


bottom of page