top of page
pregnancy yoga, near me, pregnancy class, antenatal

Ioga Beichiogrwydd - Pregnancy Yoga

Cwrs Gorffennaf - July course Braf, Dinas Dinlle

  • Starts 28 Jul
  • 45 British pounds
  • Dinas Dinlle

Available spots


Service Description

Mae ein sesiynau ioga ac ymlacio beichiogrwydd wedi'u harwain gan Leri yn cynnwys y cyfuniad perffaith rhwng symudiad ysgafn ac ymlacio lleddfol. Grŵp bach, croesawgar o famau. Mae pob dosbarth wedi'i deilwra yn bersonol i'ch anghenion chi o wythnos i wythnos. Yn darparu amser gwerthfawr i chi arafu, bod yn gwbl bresennol, a chysylltu â'ch corff ac gyda mamau eraill wrth gwrs. Yn y gofod diogel a chroesawgar hwn, fe gewch gysur, cefnogaeth, a gwir ymdeimlad o gymuned. Dyma rai o'r buddion y gallwch eu disgwyl o'n dosbarthiadau ioga beichiogrwydd: 🌸 Symud ac Ymlacio 🌸 Amser i Arafu 🌸 Cysylltu â mamau eraill 🌸 Lleddfu Straen ac Ymlacio 🌸 Paratoi ar gyfer Esgor a Geni Wedi ei leoli yn BRAF, Dinas Dinlle tu allan i Gaernarfon Yn cynnwys matiau ioga a chlustogau i sicrhau eich bod yn gyffyrddus. Cyfle i gymdeithasu, rhannu a chystylltu dros ddiod yn y caffi ar ôl y sesiwn. Gwahoddiad i'r grŵp cefnogaeth whatsapp. Addas o'r ail trimester _ Our carefully crafted pregnancy yoga and relaxation sessions led by Leri combine the perfect balance between gentle movement and soothing relaxation. On each course, there is a small welcoming group of mamas. The sessions are tailored to your personal needs. Providing you with precious moments to slow down, be fully present, and connect with both your body and of course other mamas. In this safe and welcoming space, you'll find solace, support, and a genuine sense of community. Here are some of the key benefits you can expect from our pregnancy yoga classes: 🌸 Movement and Relaxation 🌸 Time to Slow Down 🌸 Connect with Other Mamas 🌸 Stress Relief and Relaxation 🌸 Preparation for Labour and Birth Located at BRAF, Dinas Dinlle, just outside Caernarfon. Includes yoga mats and cushions to make sure you are comfortable. A chance to socialise, share and connect with other mums and Leri over a drink in the cafe after the session. Invitation to Whatsapp support group. Suitable from the second trimester. "Thank you for the pregnancy yoga course - I've thoroughly enjoyed it, I started around 20 weeks until the end of pregnancy and I believe it's made a big difference in how easygoing my pregnancy has been! It has really helped me with stretches, back pain and relaxation of the mind & body! It was also lovely to be a part of a small intimate group of other mums.Leri is so lovely and approachable, she knows her stuff and is always happy to answer any questions." - C.W


Upcoming Sessions


Contact Details

  • BRAF, Dinas Dinlle, Caernarfon, UK

    07478692292

    iogisbach@gmail.com


bottom of page