top of page
This service is fully booked.

Noswaith Llawn Lles

Amser i ti - Time for you

  • Ended
  • 20 British pounds
  • Dinas Dinlle

Service Description

Ymuna gyda ni am noswaith Hydrefol clyd o hunan ofal i roi amser iti dy hun ymlacio’n llwyr  Yn cynnwys: ~ Ioga postnatal* ~ Ymlacio dwfn - yoga nidra ~ Fizz a nibbles ~ Crefft meddylgar ~ Pecyn trîts ~ Amser i rannu a chymdeithasu Os wyt ti’n teimlo bod bywyd yn brysur ac angen gofod ac amser i ti dy hun, dyma noswaith o hunan ofal sydd wedi ei grefftio yn arbennig i ti. Yn y stiwdio gynnes a chlyd yn Braf, Dinas Dinlle bydd na awyrgylch tawel gyda chanhwyllau, golau ysgafn, arogl essential oils a cherddoriaeth feddal. Gofod diogel i ti orffwys, adael fynd a darganfod llonyddwch meddyliol a chorfforol. Tra hefyd yn cael cyfle i gysylltu â chymdeithasu gyda mamau eraill.  Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael  *Yn addas o 12 wythnos postnatal a thu hwnt. Does dim terfyn ar y cyfnod postnatal.  ~ Join us for a cosy Autumn evening of self-care and time for you to relax completely.   Including: ~ Postnatal yoga* ~ Deep relaxation - yoga nidra ~ Fizz and nibbles ~ Mindful crafts ~ Little treats ~ Time to socialiase and share If you’re feeling a little overwhelmed with busy day to day life and need some space and time for yourself, here is an evening of self-care crafted just for you. In a warm and cosy studio at Braf there will be a calm atmosphere with candles, fairy lights, scents of essential oils and soft music. A safe space for you to rest, let go and find stillness both in body and mind.  Limited spaces available  *Suitable from 12 weeks postnatal and beyond. No limit or 'end' to the postnatal period. 


Cancellation Policy

Bookings are non-refundable


Contact Details

iogisbach@gmail.com

Caernarfon, UK


bottom of page