top of page
This course can no longer be booked.

Teulu Bach Ni

Cyfle i'r teulu i gyd fwynhau sesiwn llawn hwyl gyda Iogis Bach

  • Ended
  • 12 British pounds
  • Dyffryn Nantlle

Service Description

Cyfle i’r teulu i gyd i fwynhau sesiwn llawn hwyl gyda Iogis Bach Yn cynnwys: Cyflwyniad i symudiadau ioga babi a technegau tylino babi mewn awyrgylch hamddenol yn stiwdio hyfryd Saib. Crefft unigryw i gofio Gemau a swigod Ardal ffotoshwt a chyfleoedd lluniau Teganau ac adnoddau sensori Cyfle i gyfarfod a chymdeithasu gyda rhieni eraill Ardal picnic tu allan Wedi ei leoli yng nghanol harddwch Dyffryn Nantlle. Prin iawn mae ein partneriaid yn cael cyfle i ymuno yn yr hwyl, cael cyfle i gymdeithasu gyda rhieni eraill a darganfod y buddion o ioga a tylino’r rhai bach. Y cyfle perffaith i ymlacio, cysylltu a mwynhau gyda’ch teulu bach chi ar fore dydd Sadwrn. Addas o 4 wythnos - 1 oed Un tocyn ar gyfer pob teulu *Diodydd, lluniaeth ysgafn a choffi artisan lleol ar gael gan Poblado ~ An opportunity for the whole family to enjoy a fun-filled session with Iogis Bach Including: An introduction to baby massage techniques and baby yoga movement in a chilled out atmosphere at the lovely Saib studio. A unique craft to remember Games and bubbles Photoshoot area and photo opportunities Sensory toys and resources An opportunity to meet and socialise with other parents Outside picnic area Located in the heart of the beautiful Dyffryn Nantlle Very rarely do our partners get the chance to join in the fun, get a chance to socialise with other parents and discover the benefits of yoga and massaging the little ones. The perfect opportunity to relax, connect and enjoy with your little family on a Saturday morning. Suitable from 4 weeks - 1 year One ticket per family *Drinks, light refreshments and local artisan coffee available from Poblado


Cancellation Policy

Bookings are non-refundable


Contact Details

iogisbach@gmail.com

Caernarfon, UK


bottom of page