top of page
This service is fully booked.

Tylino Babi - Baby Massage (Braf) Medi

Cwrs 5 Wythnos - 5 Week Course Braf, Dinas Dinlle Medi - Hydref September - October

  • Starts 11 Sept
  • 45 British pounds
  • Dinas Dinlle

Service Description

Mae’r cwrs 5 wythnos sydd yn cael ei harwain gan Leri wedi'i gynllunio i gryfhau'r bond rhwng rhiant a babi tra'n hyrwyddo lles i'r ddau ohonoch. Dyma gallwch ddisgwyl: Cysylltiad Tawel: Darganfyddwch y hud o dylino eich babi ar gyfer cysylltiad a bondio mewn awyrgylch cartrefol. Addas o 4 wythnos oed. Technegau Lles: Amrywiaeth o dechnegau i gynorthwyo cysgu, treulio, poen dannedd ac ymlacio i'ch babi. Hunanofal dyfnach: Archwiliwch lefel ddyfnach o hunanofal i chi'ch hun trwy dechnegau ymlacio, ymestyn ac meddwlgarwch. Opsiynol wrth gwrs. Grŵp Bach: Ymunwch ag amgylchedd clyd, cyfeillgar a chefnogol, lle gallwch chi gysylltu â rhieni eraill. Popeth sydd ei angen i dylino eich babi: yn cynnwys tyweli clyd, matiau, olew tylino organig, amrywiaeth o degannau sensori, pecyn trîts meddylgar a parcio am ddim. Tystysgrif a lluniau digidol (opsiyniol) er mwyn cofnodi’r moments arbennig. Cymuned Gefnogol: Gwahoddiad i grŵp WhatsApp unigryw lle gallwch chi barhau i gysylltu â rhieni am gefnogaeth ac anogaeth barhaus. Braf, Dinas Dinlle, tu allan i Gaernarfon Os yw’r cwrs yn llawn, mae ‘na groeso i chi gysylltu i gael blaenoriaeth ar y rhestr aros. ~ Our 5 week nurturing and empowering course led by Leri is designed to strengthen the bond between parent and baby while promoting wellness for both. Here's what you can expect: Calm Connection: Discover the magic of baby massage to bond and connect with your little one in a loving way. Suitable from 4 weeks old. Tools for Wellness: Learn techniques to aid in sleep, digestion, teething, and relaxation for your baby. Deeper Self-Care: Explore a deeper level of self-care for yourself through relaxation, stretching, and mindfulness techniques. Always optional. Small & Nurturing Group: Join a small, friendly, and supportive group environment, where you can connect with other parents on a similar journey. Everything You Need to massage your baby: including cosy towels, yoga mats, organic massage oil, a variety of sensory resources, mindful treats pack and of course plenty of free parking. Certificate & Digital photos (optional) for those special memories. Supportive Community: Invitation to a WhatsApp group where you can continue to connect with fellow parents for ongoing support. Braf, Dinas Dinlle, just outside Caernarfon, Gwynedd If the course is full, please get in touch for priority on the waiting list


Upcoming Sessions


Contact Details

  • BRAF, Dinas Dinlle, Caernarfon, UK

    07478692292

    iogisbach@gmail.com


bottom of page