top of page
This service is fully booked.

Tylino Babi - Baby Massage (Braf)

Cwrs 5 Wythnos - 5 Week Course Braf, Dinas Dinlle Mai - May

  • Started 1 May
  • 45 British pounds
  • Dinas Dinlle

Service Description

Mae’r cwrs 5 wythnos sydd yn cael ei harwain gan Leri wedi'i gynllunio i gryfhau'r bond rhwng rhiant a babi tra'n hyrwyddo lles i'r ddau ohonoch. Dyma gallwch ddisgwyl: Cysylltiad Tawel: Darganfyddwch y hud o dylino eich babi ar gyfer cysylltiad a bondio mewn awyrgylch cartrefol. Addas o 4 wythnos oed. Technegau Lles: Amrywiaeth o dechnegau i gynorthwyo cysgu, treulio, poen dannedd ac ymlacio i'ch babi. Hunanofal dyfnach: Archwiliwch lefel ddyfnach o hunanofal i chi'ch hun trwy dechnegau ymlacio, ymestyn ac meddwlgarwch. Opsiynol wrth gwrs. Grŵp Bach: Ymunwch ag amgylchedd clyd, cyfeillgar a chefnogol, lle gallwch chi gysylltu â rhieni eraill. Popeth sydd ei angen i dylino eich babi: yn cynnwys tyweli clyd, matiau, olew tylino organig, amrywiaeth o degannau sensori, paned a lluniaeth, pecyn trîts meddylgar a parcio am ddim. Tystysgrif a lluniau digidol (opsiyniol) er mwyn cofnodi’r moments arbennig. Cymuned Gefnogol: Gwahoddiad i grŵp WhatsApp unigryw lle gallwch chi barhau i gysylltu â chyd-rieni am gefnogaeth ac anogaeth barhaus. Braf, Dinas Dinlle, tu allan i Gaernarfon *Dim sesiwn 17eg o Fai* Os yw’r cwrs yn llawn, mae ‘na groeso i chi gysylltu i gael blaenoriaeth ar y rhestr aros. ~ Our 5 week nurturing and empowering course led by Leri is designed to strengthen the bond between parent and baby while promoting wellness for both. Here's what you can expect: Calm Connection: Discover the magic of baby massage to bond and connect with your little one in a loving way. Suitable from 4 weeks old. Tools for Wellness: Learn techniques to aid in sleep, digestion, teething, and relaxation for your baby. Deeper Self-Care: Explore a deeper level of self-care for yourself through relaxation, stretch, and mindfulness techniques. Always optional. Small & Nurturing Group: Join a small, friendly, and supportive group environment, where you can connect with other parents on a similar journey. Everything You Need to massage your baby: including cosy towels, yoga mats, organic massage oil, a variety of sensory resources, cuppa and refreshments, mindful treats pack and of course plenty of free parking. Certificate & Digital photos (optional) for those special memories. Supportive Community: Invitation to a WhatsApp group where you can continue to connect with fellow parents for ongoing support. Braf, Dinas Dinlle, just outside Caernarfon, Gwynedd *No session 17th May* If the course is full, get in touch


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

Bookings are non-refundable


Contact Details

  • BRAF, Dinas Dinlle, Caernarfon, UK

    07478692292

    iogisbach@gmail.com


bottom of page