top of page

Ioga a Thylino Babi

Yn Iogis Bach rydym yn helpu rhieni a’u rhai bach trwy ddysgu sgiliau iddyn nhw arafu, ymlacio a sylwi ar yr eiliadau bach hynny sy’n gwneud i ni deimlo’n dda. Mae pob un o’n dosbarthiadau a’n cyrsiau yn rhoi’r un pwyslais arnoch chi fel rhiant yn ogystal â’ch babi. Rydym yn ymarfer technegau ymwybyddiaeth ofalgar ac ymlacio i'ch helpu i ailosod a dadflino yn feddyliol, yn gorfforol ac yn ysbrydol.

Mae'r cyrsiau, dosbarthiadau a gweithdai yn cael eu cynnal ar draws Gwynedd a Môn. 

Baby yoga gwynedd, mum and baby

Ioga Babi 

Cyfres 5 wythnos sy'n addas o 12+ wythnos sy'n cefnogi camau datblygiadau eich rhai bach gyda ioga. Mae'r sesiynau hyn yn cynnwys rhyngweithio hwyliog a chwareus i chi a'ch babi. Cyflwyniad ysgafn i ioga ôl geni a ffordd wych i ddarganfod lefel ddyfnach o hunan ofal. 

 

017488500_1640772876-Ibu-Hamil-Mengalami-Kista-Korpus-Luteum.jpg.webp

Ioga ac Ymlacio Beichiogrwydd

Tra bod na symudiadau i ymestyn yn addfwyn, lleddfu a chryfhau cyhyrau blinedig. Mae na hefyd bwyslais ar y pwysigrwydd o orffwys ac anadlu’n ddwfn yn ein sesiynau ioga ac ymlacio beichiogrwydd.

baby massage gwynedd, baby massage anglesey, tylino babi,  baby sleep

Tylino Babi

Cwrs 5 wythnos sy'n addas o 4+ wythnos i helpu i gryfhau'r cysylltiad â'r bond gyda’ch babi. Bydd y tips a'r technegau a ddysgir yn cynorthwyo cwsg, treulio, poen dannedd ac ymlacio. Mae hwn yn grŵp bach, cyfeillgar a gofalgar sy'n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i dylino'ch babi.

IMG_3899.jpg

Ioga ôl enedigol

Ffocws y dosbarthiadau hyn yw creu gofod meithringar i ferched adfer yn egnïol, ennill ymdeimlad o berthyn ac ymadfer ar ôl beichiogrwydd, genedigaeth a’r heriau dydd i ddydd. Croeso cynnes i'r rhai bach ddod gyda chi.

IMG_4912.HEIC

Ioga i Blant Bach 

Rydym hefyd yn cynnal sesiynau ioga i blant bach a phlant. Y nod yw creu amgylchedd tawel i gael amser difyr a hwyliog gyda'ch plentyn. Cyflwyniad hwyl a syml i feddwlgarwch drwy chwarae a chrefftau meddylgar. 

IMG_6437.HEIC

Ioga i Blant

Sesiynau ioga a meddwlgarwch i blant ar gael yn y gymuned neu fel clwb ar ôl ysgol. Cysylltwch am fwy o wybodaeth. 

IMG_4080_edited.jpg
children's yoga north wales, children's yoga gwynedd, children's yoga anglesey, mindfulness in schools, health and wellbeing, iechyd a lles i blant

Gweithdai Iechyd a Lles ar gyfer ysgolion

Cysylltwch am fwy o wybodaeth am weithdai lles yn cynnwys ioga a meddwlgarwch ar gyfer eich ysgol.

Conwy, Gwynedd a Môn 

Sesiynau Ioga Rhiant a Babi

'Diolch yn fawr iawn am y sesiynau ioga. Ti wir wedi helpu fi cyn gymaint! Dwi wedi bod efo anxiety ofnadwy ers cael y bychan a roedd mynd i rywbeth felma mor anodd. Ond oeddet ti mor lyfli ac yn gneud i ni deimlo yn gyffyrddus, nes i a fo rili mwynhau a mae mynychu wedi helpu lot hefo delio efo’r anxiety’ 
bottom of page