top of page
Baby yoga class, baby massage class, mother and baby, calm baby class, bangor, Caernarfon, North Wales

Ioga, Meddwlgarwch a Thylino Babi

Calendar

Ioga a Thylino Babi

Cafodd Iogis Bach ei greu nôl yn 2021 i sicrhau bod pob un ohonom gyda chyfleoedd i greu cysylltiadau mewn cymuned groesawgar. Ymunwch â rhieni o'r un meddylfryd i arafu a dysgu technegau i flaenoriaethu eich lles meddyliol a chorfforol. Eich cefnogi chi ar eich taith drwy beichiogrwydd, mamolaeth a thu hwnt. 

Tanysgrifiwch i'n newyddlen am gynnigion arbennig

Diolch am danysgrifio!

Sesiynau Ioga Rhiant a Babi

‘Mae'r sesiynau ioga mam a babi wedi bod yn hyfryd - uchafbwynt yr wythnos fel mam newydd. Awyrgylch hapus, croesawgar ac ymlaciol. Diolch Leri’
bottom of page